Inclusie

du

De NIPT-test -Niet Invasieve Prenatale Test- is een nieuwe prenatale test die nog niet op de Nederlandse markt te verkrijgen is, maar in de ons omringende landen wel. Het is een simpele bloedtest die vanaf de 9e week van de zwangerschap bijna 100% uitsluitsel geeft of het ongeboren kind Trisomie 21 (syndroom van Down) heeft. 'De test zal maatschappelijk gezien vele gevolgen hebben en leiden tot een schrale samenleving,' betoogt Silvie in het blad Down+Up.